Spol & Industriservice AB

Vår erfarna personal är specialutbildade för att kunna hantera naturvårdsbränning och skogsbränder. Vi erbjuder utbildning till räddningstjänsten och övriga bränningsentreprenörer som behöver vidareutbildning.

Vår erfarenhet från kommunal räddningstjänst, naturvårdsbränningar och vår internationella arbete ger oss en unik bas att utbilda från.

Med utbildade och kompetenta personer i närheten behöver en liten skogsbrand inte bli en stor brand eller kostsam affär för skogsägaren när denne övertagit ansvaret efter räddningstjänsten.

Vi erbjuder våra utbildningar till:
 • Mark- och skogsbolag
 • Skogsägare
 • Räddningstjänst
 • Skogsentreprenörer
 • Länsstyrelse
 • Försäkringsbolag
De utbildningar vi erbjuder är:
 • Planeringsarbetet vid, och genomförandet av en naturvårdsbränning.
 • Eftersläckning och –bevakning.
 • Förhindra att brand uppstår under maskinarbete i skog och mark.
 • Eftersläckning och -bevakning vid skogsbrand.
 • Sjukvårdsutbildningar.
 • Övriga brandutbildningar.
 • Kontakta oss gärna för information om den utbildning just du har behov av.