Spol & Industriservice AB
I har kontinuerlig intagning av personal.
Som anställd inom EFFT:s organisation har du ett ordinarie arbete som du lämnar vid uppdrag, anställningen är alltså en behovsanställning.
Vid uppdrag kallas du in 6, 12 eller 24 timmars varsel